CSR

GREENEVENTS

Organizujemy team-building’i i inne eventy połączone z działalnością charytatywną, proekologiczną i prospołeczną. Green event, to wydarzenie, które organizujemy dla pracowników firmy zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ekologiczny event powinien być spójny z założeniami polityki firmy, wspierać proekologiczną i prospołeczną świadomość marki oraz zapewnić pozytywne emocje.

CELE

Green events o charakterze integracyjnym łączą w sobie co najmniej trzy najważniejsze cele:

  • realny wpływ na ochronę środowiska
  • integrację pracowników
  • promocję firmy na zewnątrz – Eko PR

KORZYŚCI

  • motywuje do pracy
  • zwiększa efektywność
  • umacnia relacje z otoczeniem
  • daje osobistą satysfakcję
  • pozwoli poczuć się docenionym
  • ułatwi codzienne funkcjonowanie innym